Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. (z knihy Genesis)

Výuka hry na klavír a klávesy

Online škola hry
na klavír a klávesy
pro samouky-začátečníky